รับสมัครพนักงานประจำ มีสวัสดิการ ดังนี้
- เงินเดือนประจำ + เบี้ยขยัน + OT ล่วงเวลา+โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม, ประกันชีวิต
- จัดสัมมนานอกสถานที่

1. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ( โฟร์แมน ) งานด้านประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม จำนวน 5 ตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้างหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
- สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาตขับขี่รถ
- มีประสบการณ์ด้านการประสานงานจากหน่วยงานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จำนวน 1 ตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษา จบระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
- เพศ หญิง - ชาย อายุ 25-35 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ผู้จัดการคลังสินค้า จำนวน 1 ตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษา จบระดับ ปวช. - ปริญญาตรี
- เพศ หญิง - ชาย อายุ 25-35 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ผู้จัดการรีสอร์ท จำนวน 1 ตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี สาขา การจัดการโรงแรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- เพศ ชาย - หญิง อายุ 28 - 45 ปี
- มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

5. ผู้ช่วยผู้จัดการรีสอร์ท จำนวน 1 ตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขา การจัดการโรงแรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 - 40 ปี
- มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

6. เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านบัญชี
- มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปี
- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- สามารถปิดงบการเงินได้จะพิจารณาพิเศษ

7. หัวหน้าแม่บ้าน จำนวน 1 ตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
- มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรม อย่างน้อย 3 ปี